Welkom bij de Bestrijdingshop.nl, een plek die is ingericht met kennis van professionele plaagdier beheersers om ervoor te zorgen dat u producten op een juiste wijze leert te gebruiken. Waardoor u zelf doeltreffender met uw eigen bestrijding bent maar ook hoe u veiliger met producten leert werken. En dat u ook op de hoogte bent van alle in en outs van de werkzame stoffen waar mee u zelf thuis, in de tuin of op uw boerderij meer aan de slag gaat.

Onze producten