Privacyverklaring

KP Retail B.V., handelend onder de naam Bestrijdingshop.nl, streeft ernaar om uw privacy te waarborgen en handelt daarbij conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we deze delen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 We verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of bij het invullen van een contactformulier. Deze gegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens omvatten.

1.2 De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken en leveren van uw bestellingen
- Het afhandelen van betalingen
- Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
- Het verbeteren van onze dienstverlening en website
- Het verstrekken van relevante informatie en aanbiedingen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven

2. Delen van persoonsgegevens

2.1 We delen uw persoonsgegevens met derden, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verzenden van uw bestelling.

2.2 Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners (zoals bezorgpartners en betaalproviders) die mogelijk toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beveiligen.

3. Bewaren van persoonsgegevens

3.1 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

4.1 We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, diefstal en andere vormen van misbruik.

5. Uw rechten

5.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onder punt 6.

6. Contactgegevens

KP Retail B.V. - Bestrijdingshop.nl
Adres: Rosbayerweg 65 1521RW Wormerveer
E-mail: info@kpretail.nl
KvK-nummer: 81747179
BTW-nummer: NL862205487B01

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens of een schriftelijke brief sturen naar het vermelde adres. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

1-10-2023