Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene bepalingen en definities

1.1 KP Retail B.V., handelend onder de naam Bestrijdingshop.nl, hierna te noemen "Bestrijdingshop.nl", is een online winkel die gespecialiseerd is in de verkoop van bestrijdingsproducten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Bestrijdingshop.nl en de klant.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bestrijdingshop.nl zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Bestrijdingshop.nl is gerechtigd om een bestelling te weigeren of aan bepaalde voorwaarden te verbinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van de bestelling door Bestrijdingshop.nl. Bestrijdingshop.nl is gerechtigd om een bestelling te annuleren of te wijzigen indien er sprake is van een foutieve prijsopgave of voorraadstatus.

Artikel 3 - Prijzen en betaling

3.1 De vermelde prijzen op Bestrijdingshop.nl zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur vermeld staat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 In geval van niet (tijdige) betaling behoudt Bestrijdingshop.nl zich het recht voor om verdere levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 - Levering en verzending

4.1 Bestrijdingshop.nl streeft ernaar om de bestelling binnen de vermelde levertijd te leveren. Deze levertijd is echter indicatief en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding.

4.2 De verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces en zijn afhankelijk van het afleveradres.

4.3 Het risico van beschadiging of verlies van de producten gaat over op de klant op het moment van aflevering.

Artikel 5 - Retourneren en garantie

5.1 De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgave van reden. Producten waarvan de seal is verbroken worden niet in behandeling genomen. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant.

5.2 Bestrijdingshop.nl verleent garantie op de geleverde producten conform de wettelijke bepalingen.

5.3 Indien een product gebreken vertoont, dient de klant dit binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden aan Bestrijdingshop.nl. Bestrijdingshop.nl zal dan zorgen voor reparatie, vervanging of restitutie.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Bestrijdingshop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de geleverde producten.

6.2 In geval van overmacht is Bestrijdingshop.nl gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op alle overeenkomsten tussen Bestrijdingshop.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen tussen Bestrijdingshop.nl en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bestrijdingshop.nl is gevestigd.

KP Retail B.V. - Bestrijdingshop.nl
Adres: Rosbayerweg 65 1521RW Wormerveer
E-mail: info@kpretail.com
KvK-nummer: 81747179
BTW-nummer: NL862205487B01